วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคต่างๆ

           ยุค  1G   เป็นยุคที่ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง  โดยไม่รับรองการส่งผ่านข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
สามารถใช้งานทางด้านเสีบงได้อย่างเดียว  คือ  สามารถโทรออก-รับสายเท่านั้น ถือเป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์  โดยใช้วิธีการปรับสัญญาณแอนะล็อกเข้าช่องสื่อสาร  ซึ่งแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆ  ด้วยวิธีการนี้จึงมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณและการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  เกิดการติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมายและการขยายแถบความถี่ ซึ่งโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์ยังมีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟมากมายอีกด้วย
          ยุค  2G  เป็นยุคที่เปลี่ยนจากการส่งคลื่นทางคลื่นวิทยุแบบแอนะล็อกมาเป็นการใช้สัญญาณดิจิทัลผ่านทางคลื่นไมโครเวฟ  ทำให้สามารถใช้งานทางด้านข้อมูลได้นอกเหนือจากการใช้งานทางเสียงเพียงอย่างเดียวโดยสามารถรับส่งข้อมูลต่างๆและเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จนเกิดการกำหนดเส้นทางการเชื่อมกับสถานีฐานหรือที่เรียกว่า  เซลล์ไซล์ (cell  site) และก่อให้เกิดระบบ GSM (Global   for  Mobile  Communication) ซึ่งทำให้สามารถถือโทรศัพท์เครื่องเดียวไปใช้ได้เกือบทั่วโลก  หรือที่เรียกว่า  บริการข้ามเครือข่าย  (roaming)
 

          ยุค  3G  ใช้บริการมัลติมีเดีย  และส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายตัวอัตราความเร็วที่สูงขึ้น  มีความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุด 2 เมกกะบิตต่อวินาที  หรือเร็วกว่าเครือข่าย EDGE ที่ใช้ในปัจจุบันเกือบ  10  เท่า  มีช่องสัญญาณความถี่ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า  เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถใช้สนทนาแบบเห็นหน้า(video  telephony) และการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ
(video conference) ช่วยให้สามารถสื่อสารได้พร้อมกันทั้งภาพและเสียง รับชมโทรทัศน์ผ่านวิดีโอหรืออินเทอร์เน็ตในรูปแบบดิจิทัลซึ่งีสัญญาณภาพที่คมชัด และสามารถใช้บริการข้ามเครือข่าย (roaming)ได้เช่นเดียวกับระบบ GSM
           ยุค  4G  เป็รเครือข่ายเร็วสูงชนิดพิเศษ มีความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 เมกกะบิตต่อวินาทีสามารถเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ (three-dimensional : 3D) ระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเองโดยให้บริการมัลติมีเดียในลักษณะที่สามารถโต้ตอบได้  เช่น  อินเทอร์เน็ตไร้สาย  เทเลคอนเฟอเรนซ์  เป็นต้น
                                                         อ้างอิง
    หนังส์อเรียน  รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.2

http://www.google.co.th/url?q=http://comptech-supernovae.blogspot.com/2012/03/smart-devices.html&ust=1339905249948159&usg=AFQjCNED6SrGsm7gQ27OrWE-KLx9RTpvjA

oknation.net

 
 
mblog.manager.co.th
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น