วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บรอดแบรนด์

  บรอดแบรนด์  คือ  ระบบการสื่อสารที่มีความเร็วสูง  รับปริมาณการสื่อสารได้มากมายหลาย
ช่องสัญญาณซึ่งปัจุบันระบบบรอดเเบนด์ในประเทศไทยได้เข้ามาสู่ผู้ใช้งานตามบ้านเเล้ว ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Asymmetric  Digital Subscriber Line :  ADSL )  ซึ่งทำให้การใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงสุดมากกว่า 2.0 เมกะบิตต่อวินาที  เเต่ในทางธุรกิจโทรคมนาคม คำว่าบรอดเเบนด์อาจหมายถึง ระดับความเร็วที่มากกว่าหรือเท่ากับ 256 กิโลบิตต่อวินาที  ดังนั้นจึงถือว่าระดับความเร็ว 256 กิโลบิตต่อวินาที เป็นระดับความเร็วขั้นต่ำสุดของบรอดเเบนด์นั่นเอง.


 
                                                                     

                                                                           อ้างอิง
หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.2
ploychompu28203.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น