วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เว็บเพจ

                                    เว็บเพจ  คืออะไร..........

              เว็บเพจ  (Web Page)   หมายถึง  หน้าเอกสารของบริการ  WWW  ซึ่งตามปกติจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language)  โดยไฟล์  HTML  1  ไฟล์ก็คือเว็บเพจ  1  หน้านั่นเอง  ภายในเว็บเพจอาจประกอบไปด้วยข้อความ  ภาพ  เสียง วิดีโอ  และภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมีเดีย  นอกจากนี้เว็บเพจแต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ “ลิงค์” (Link)  กัน เพื่อให้ผู้ชมเรียกดูเอกสารหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกอีกด้วย

          อ้างอิง


  http://mtbkzone.exteen.com/20090815/entry

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น