วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โฮมเพจ คืออะไร ........

 โฮมเพจ  คืออะไร ........


                โฮมเพจ (Home Page)  คือเว็บเพจหน้าแรกซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซท์  ปกติเว็บเพจทุกๆ หน้าในเว็บไซท์จะถูกลิงค์ (โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) มาจากโฮมเพจ  ดังนั้นบางครั้งจึงมีผู้ใช้คำว่าโฮมเพจโดยหมายถึงเว็บไซท์ทั้งหมด  แต่ความจริงแล้วโฮมเพจหมายถึงหน้าแรกเท่านั้น  ถ้าเปรียบกับร้านค้า โฮมเพจก็เป็นเสมือนหน้าร้านนั่นเอง  ดังนั้นจึงมักถูกออกแบบให้โดดเด่นและน่าสนใจมาก
ที่สุด

อ้างอิง
-http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&biw=1058&bih=596&tbm=isch&tbnid=Yv7fPSAVl98LCM:&imgrefurl=http://sites.google.com/site/63web1945/home-page-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น