วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เว็บไซต์ คืออะไร........

 เว็บไซต์  (Web Site)  หมายถึง  กลุ่มของเว็บเพจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  เช่น กลุ่มของเว็บเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ  รวมทั้งสินค้าและบริการของบริษัทหนึ่ง เป็นต้น  ภายในเว็บไซท์นอกจากเว็บเพจหรือไฟล์ HTML แล้ว  ยังประกอบไปด้วยไฟล์ชนิดอื่นๆ ที่         จำเป็นสำหรับสร้างหน้าเว็บเพจ เช่น รูปภาพ , มัลติมีเดีย , ไฟล์โปรแกรมภาษาสคลิปต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ  WWW  ซึ่งทำให้เราสามารถเรียกดูเว็บเพจในเครื่องนั้นได้  จะเรียกว่า  เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)


  อ้างอิง
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&biw=1058&bih=596&tbm=isch&tbnid=kgDbuABsxEqMnM:&imgrefurl=http://school.obec.go.th/kudhuachang/les07.htm&docid=_tUJCraWL09vBM&imgurl=http://school.obec.go.th/kudhuachang/pic4.jpg&w=358&h=270&ei=oFXxT8XiJcf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น